Υποτροφίες & επιδοτήσεις διδάκτρων
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 215 215 1990,   231 231 1990

Choose your language

elsqarhybebgzh-CNhrcsdanlenetfifrkadehugaitjakolvltnoplptrorusrslessvtruk

Τρόποι Πληρωμής Διδάκτρων 

Το Εκπαιδευτήριο ΟΛΟΝ προσφέρει στους σπουδαστές, τους  προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του πολλαπλές εναλλακτικές αποπληρωμής των ετήσιων διδάκτρων και fees, όπως:

Εφάπαξ καταβολή, με έκπτωση 10% έως 45% (ανάλογα με την περίοδο εγγραφής και το πρόγραμμα σπουδών)

Καταβολή σε δύο ισόποσες δόσεις κατά την εγγραφή και έως 20/12 ή 30/6 (για ενάρξεις τμημάτων Οκτωβρίου και
     Φεβρουαρίου αντίστοιχα), με έκπτωση από 5% έως 35%


Εκπτωση 10%-30% (ανάλογα με την περίοδο εγγραφής & κατόπιν συνεννόησης με το οικονομικό τμήμα) για καταβολή μέσω
     πιστωτικής κάρτας (έως 12 άτοκες δόσεις)


Άτοκος διακανονισμός έως 24 μηνιαίων δόσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους


Δυνατότητα άτοκων έως 48 άτοκων δόσεων για πολυετή προγράμματα σπουδών

Εκπτώσεις Διδάκτρων

  Με βάση την πολιτική του Εκπαιδευτηρίου ισχύουν εκπτώσεις επί των διδάκτρων για όλα τα έτη σπουδών από τις αρχικές τιμές, στις παρακάτω περιπτώσεις:

5% για ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ προγράμματα με εξόφληση όλων των διδάκτρων μετρητοίς
5% για ολική εξόφληση διδάκτρων σε 2 ισόποσες δόσεις, εφόσον το 50% καταβληθεί με την εγγραφή και το 50% εντός 2 μηνών από την εγγραφή

30% για ΕΤΗΣΙΑ προγράμματα με εξόφληση όλων των διδάκτρων μετρητοίς για εγγραφές έως 30 Ιουνίου, 20% μετά την έλευση της προαναφερθείσης ημερομηνίας

25% για ΕΤΗΣΙΑ προγράμματα με εξόφληση όλων των διδάκτρων μέσω πιστωτικής κάρτας με άτοκες δόσεις αν η εξόφληση γίνει έως 30 Ιουνίου, 10% μετά την έλευση της προαναφερθείσης ημερομηνίας

10% για παράλληλη φοίτηση μελών της ίδιας οικογένειας  σε διαφορετικό πρόγραμμα σπουδών (η έκπτωση ισχύει για καθένα από τα μέλη και αφορά συγγένεια α’ βαθμού)

10% για μέλη πολύτεκνων οικογενειών, μονογονεϊκών οικογενειών, παλιννοστούντων, για ορφανούς, ΑΜΕΑ, οικογένειες μεταναστών

10% για φοιτητές έως 25 ετών, μέλη οικογενειών δημοσίων υπαλλήλων, στρατιωτικών και εκπαιδευτικών

10% για φοιτητές άνω των 25 ετών, δημόσιους υπαλλήλους, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς
10% για φοιτητές έως 25 ετών, με συνταξιούχο γονέα
15% για φοιτητές έως 25 ετών, με άνεργο γονέα
15% για φοιτητές άνω των 25 ετών, ανέργους ή συνταξιούχους

 
   Οι παρακάτω εκπτώσεις επί των διδάκτρων (και όχι επί των fees του Πανεπιστημίου ή του συνεργαζόμενου ιδρύματος) ισχύουν μόνο για ένα (1) έτος σπουδών
:

30-50% για σπουδαστές-φίλους που παρακολουθούν το ίδιο πρόγραμμα σπουδών με τον ίδιο τρόπο φοίτησης και το ίδιο χρονικό διάστημα
15% – 25% για αποφοίτους άλλου ολοκληρωμένου προγράμματος του Εκπαιδευτηρίου ΟΛΟΝ.
50% για επανεγγραφή στο ίδιο έτος σπουδών
30% για επανεγγραφή στο ίδιο έτος σπουδών, αλλά σε άλλο πανεπιστημιακό πρόγραμμα (επανεγγραφή για ειδικούς λόγους π.χ. fail, αλλαγή ειδικότητας)
 
20% σε προγράμματα Bachelor για ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ με βαθμό απολυτηρίου 17 και άνω
20% σε προγράμματα Bachelor για παράλληλη φοίτηση σε ΑΕΙ/ΤΕΙ
20% σε προγράμματα Master για ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΑΕΙ με βαθμό πτυχίου 7,5 και άνω
10% για υποψήφιους φοιτητές που προτάθηκαν από συνεργάτες του Κολεγίου ή του Εκπαιδευτηρίου ΟΛΟΝ
30% Για σπουδαστές που κλείνουν 4 έτη σπουδών στο 1ο έτος
25% Για σπουδαστές που κλείνουν 3 έτη σπουδών στο 1ο έτος
20% Για σπουδαστές που κλείνουν 2 έτη μαζί στο 1ο έτος

Επαναξέταση

  Τα δίδακτρα των εξετάσεων συμπεριλαμβάνονται και αφορούν τη δυνατότητα δωρεάν εξέτασης με μία επανάληψη σε περίπτωση αποτυχίας την 1η φορά. Σε περίπτωση 2η αποτυχίας η 3η εξέταση σε ένα μάθημα κοστολείται 100€ ανά μάθημα.


Aκαδημαϊκές Υποτροφίες

  Με στόχο το κίνητρο της ακαδημαϊκής βελτίωσης των σπουδαστών του, το ΟΛΟΝ βραβεύει τους αριστούχους σπουδαστές με ένα ολοκληρωμένο σύστημα υποτροφιών.

Συγκεκριμένα:
Μία υποτροφία ογδόντα τοις εκατό (80%) φοίτησης σε 1 σπουδαστή ή σπουδάστρια που θα επιλέξει το ΟΛΟΝ έπειτα από προκύρηξη που θα δημοσιευτεί.  Η επιλογή θα διεξαχθεί βάση των συγκεκριμένων κριτηρίων της προκύρηξης.
Μία υποτροφία τριανταπέντε τοις εκατό (35%) στον σπουδαστή ή σπουδάστρια με την υψηλότερη επίδοση για το ε πόμενο έτος σπουδών, εφόσον ο μέσος όρος της βαθμολογίας του προηγούμενου έτους είναι τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%).
Τριανταπέντε τοις εκατό (35%) υποτροφία σε κάθε φοιτητή ή φοιτήτρια που ολοκληρώνει τις σπουδές Bachelor και άριστη βαθμολογία 85%-100%  και συνεχίζει σπουδές σε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό πρόγραμμα του Εκπαιδευτηρίου.

Επιδότηση ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ -0,24)

  Όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και οι φορείς του Δημοσίου τομέα που απασχολούν προσωπικό και χρησιμοποιούν το ΙΚΑ ως φορέα ασφάλισής του, έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν από τον ΟΑΕΔ ένα ετήσιο ποσό για την κατάρτιση του προσωπικού τους. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 100% της εργοδοτικής εισφοράς «0,24%» που καταβάλλει η επιχείρηση κάθε έτος. Το συγκεκριμένο ποσό η κάθε εταιρία το καταβάλλει ούτως ή άλλως στο ΙΚΑ μέσω των εργοδοτικών εισφορών και μπορεί να το λάβει πίσω μόνο αν το αξιοποιήσει για την εκπαίδευση του προσωπικού της.

  To Εκπαιδευτήριο ΟΛΟΝ προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όλες τις επιχειρήσεις – πελάτες του για την απορρόφηση του κονδυλίου ΛΑΕΚ (0,24). Οι επιχειρήσεις μπορούν να καλύψουν για τους εργαζόμενούς τους έως το 100% των διδάκτρων οποιουδήποτε προγράμματος του ΟΛΟΝ, μέσω του ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ – 0,24).

Για αιτήσεις και πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείται με τη γραμματεία ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |  10:00-22:00*Οι εκπτώσεις με εξαίρεση όσες προκύπτουν από τον τρόπο πληρωμής (εφάπαξ, πιστωτική κάρτα, 2 ισόποσες δόσεις) δεν συμψηφίζονται αλλά υπερισχύει η μεγαλύτερη.
**Εκπτώσεις με τη μορφή υποτροφιών, οι οποίες απονέμονται βάσει κοινωνικo-οικονομικών κριτηρίων σε φορείς όπως Δήμοι, Κέντρα Απεξάρτησης, Τραπεζικοί Οργανισμοί (το ποσοστό ποικίλει ανάλογα με τη συμφωνία που ισχύει με τον κάθε φορέα).


Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies  για την βελτίωση της περιήγησής σας. Η επιχείρηση συμμορφώνεται με τον GDPR.