Αναγνώριση προσόντων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 215 215 1990,   231 231 1990

Choose your language

elsqarhybebgzh-CNhrcsdanlenetfifrkadehugaitjakolvltnoplptrorusrslessvtruk

 

Αναγνώριση πτυχίων από το Ελληνικό κράτος

  Με το Π.Δ. 38|2010 ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η Ευρωπαϊκή Οδηγία 36/ 2005 και επιλύθηκε το θέμα της επαγγελματικής αναγνώρισης των κατόχων πτυχίων από Πανεπιστήμια χωρών της Ε.Ε., στους οποίους περιλαμβάνονταν και όσοι είχαν αποκτήσει αυτά τα πτυχία μέσω φοίτησης σε Κολλέγια. Στην πραγματικότητα όμως το αρμόδιο Συμβούλιο του Υπ. Παιδείας (ΣΑΕΠ) είχε προβεί σε πολύ λίγες αναγνωρίσεις όλα αυτά τα χρόνια και έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέχονταν συνεχή παράπονα και πίεζε αντιστοίχως την Ελλάδα για επίλυση του προβλήματος.

  Για αυτόν τον λόγο στο δεύτερο μνημόνιο (Νόμος 4046|2012) είχε περιληφθεί ειδική απαίτηση σύμφωνα με την οποία η ελληνική Κυβέρνηση είχε υποχρέωση να νομοθετήσει, ώστε:
«Οι κάτοχοι των διπλωμάτων που απονέμονται βάσει συμφωνίας δικαιόχρησης, από άλλα Κράτη Μέλη θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να εργάζονται στην Ελλάδα υπό τους ίδιους όρους όπως και οι κάτοχοι ελληνικών πτυχίων.»
Για να ικανοποιήσει το Υπ. Παιδείας αυτήν την απαίτηση, τροποποίησε το Π.Δ. 38|2010 και εισήγαγε την έννοια της επαγγελματικής ισοδυναμίας με τον Ν.4093|2012 (κεφ. Θ’) όλων των πανεπιστημιακών πτυχίων που δίνονται από πανεπιστήμια χωρών της Ε.Ε με τα αντίστοιχα που δίνονται από ελληνικά πανεπιστήμια και ΤΕΙ. Έτσι στο κεφάλαιο Θ του νόμου και συγκεκριμένα στο άρθρο 16 περιγράφεται το τι σημαίνει επαγγελματική ισοδυναμία και πως χορηγείται αυτή.
Νόμος 4093/2012 (κεφάλαιο Θ – άρθρο 16)
Με επιπρόσθετη πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 229 Α/19-11-2012) ρυθμίζεται και πρακτικά η διαδικασία αναγνώρισης των πτυχίων που έχουν δοθεί μέσω Ελληνικών Κολλεγίων από Πανεπιστήμια της Ε.Ε.

  Αποτέλεσμα αυτών των ρυθμίσεων είναι ότι οι απόφοιτοι του ΟΛΟΝ μπορούν να διεκδικούν θέσεις πτυχιούχων Ανωτάτης Σχολής στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα, μπορούν να διεκδικήσουν σχετική προαγωγή ή μισθολογική αναβάθμιση, μπορούν να μετέχουν σε προγράμματα του ΟΑΕΔ ή άλλων Οργανισμών και γενικά έχουν όλα τα εργασιακά δικαιώματα που έχουν οι απόφοιτοι των ελληνικών Πανεπιστημίων.  Το ΟΛΟΝ λειτουργεί νόμιμα με κωδικό άδειας λειτουργίας 2101514 από τον ΕΟΠΠΕΠ ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης που έχει λάβει έγκριση για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρει.

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies  για την βελτίωση της περιήγησής σας. Η επιχείρηση συμμορφώνεται με τον GDPR.